Ambil tinjauan ini untuk mengetahui parti mana yang pandangan anda bersekutu dengan.

Singapura patut menyelesaikan isu jurang tangga gaji sebelum mencari cara-cara untuk pertumbuhan ekonomi.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut mengurangkan jumlah visa yang diberi kepada pekerja asing yang kebolehan rendah.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut mengurangkan pemberian taraf Penduduk Tetap (PR) kepada warga asing yang berkemahiran tinngi.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Syarikat and organisasi patut diamanahkan untuk mencari warga Singapura dulu sebelum mengupah warga asing.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut memansuhkan Akta 377A, undang-undang yang melarang seks antara lelaki.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut mengembangkan hak-hak kebebasan asasi (kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul, dan lain-lain).

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura harus menghapuskan aliran persekolahan (contohnya Expres, Normal, dan lain-lain).

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut mengurangkan usia pengeluaran CPF.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Rakyat patut mendapat akses percuma kepada duit CPF mereka apabila mereka sampai usia pengeluaran.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Pembelanjaan kerajaan untuk skim-skim kesihatan harus ditingkatkan.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Kerajaan patut meningkatkan pembelanjaan kebajikan.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Kerajaan harus mengenakan cukai pendapatan yang lebih tinggi untuk orang kaya.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Singapura patut menubukan gaji minimum.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Kerajaan patut mengekalkan kuota etnik untuk kawasan-kawasan perumahan.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3

Gaji menteri-menteri harus dikurangkan dengan ketara.

Berapa penting adalah isu ini untuk anda?
(1—tidak penting, 5-amat penting)

3